Starterslening.info

Vrijstelling voor Schenkbelasting

Ontvang jij een schenking, dan moet jij mogelijk hierover Schenkbelasting betalen. Hoeveel belasting jij moet betalen, hangt af van de hoogte van de schenking en van wie de schenking wordt verkregen.

Tarieven Schenkbelasting (2014)

 SITUATIE   VRIJSTELLING  
 1. Kinderen    €      5.229
 2. Kinderen van 18 - 40 jaar (éénmalig)    €    25.096 
 3. Kinderen van 18 - 40 jaar (éénmalig) bij schenking voor studie               €    52.281
 4. Kinderen van 18 - 40 jaar (éénmalig) bij schenking voor eigen woning           € 100.000
 4. Anderen (zoals een kleinkind)    €     2.092
Toelichting tarieven Schenkbelasting
1- Per jaar mogen jouw ouders jou (en jouw broers en zussen) belastingvrij schenken. Jij hoeft hiervan geen aangifte te doen, wel als het bedrag van de schenking hoger dan deze vrijstelling.
3- Wordt het geld geschonken voor de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigenwoning, voor aflossing van jouw eigenwoningschuld of voor afkoop van de erfpacht, kun jij gebruik maken van de éénmalige verhoogde vrijstelling. Indien jouw ouders jou voor 2010 al eens een bedrag van de éénmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen jouw ouders jou nog éénmalig belastingvrij een bedrag aanvullend schenken, onder de voorwaarden die voor de extra hoge vrijstelling gelden. Van deze hogere schenking moet jij wel aangifte doen. Hierbij dien jij een beroep te doen op de verhoogde vrijstelling. Sinds 2012 hoef jij hiervoor niet meer naar de notaris!
4- Dit bedrag mag jaarlijks belastingvrij worden geschonken. Hiervan hoef jij geen aangifte te doen. Wel als het bedrag van de schenking groter is dan de vrijstelling.

Brochure - Tarieven en vrijstellingen voor ERFBELASTING en SCHENKBELASTING

application/pdfErfbelasting en schenkbelasting [2014].pdf