Starterslening.info

Toetsrente

Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF)

De toetsrente voor het bepalen van de maximale verantwoorde leencapaciteit wordt vastgesteld door het Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF). Het CHF is de koepel waarbinnen hypotheekverstrekkers, banken, verzekeraars en pensioenfondsen, gedragsregels hebben afgesproken. Doel: onder andere toezien op de naleving van de gedragscode.

Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)

In de GHF is vastgelegd op welke wijze de maximaal te verstrekken hypotheek moet worden berekend. Meer info ...

Historie toetsrentepercentage CHF

2014      
4e kwartaal 2014      
3e kwartaal 2014      
2e kwartaal 2014      
1e kwartaal 2014      5,0%
2013       
4e kwartaal 2013         5,0%
3e kwartaal 2013    5,0%
2e kwartaal 2013    5,3%
1e kwartaal 2013      5,3% 
2012      
4e kwartaal 2012    5,4%
3e kwartaal 2012      5,4%
2e kwartaal 2012    5,6%
1e kwartaal 2012
   5,6%
2011      
4e kwartaal 2011    5,2%
3e kwartaal 2011    5,7% 
2e kwartaal 2011    5,8% 
1e kwartaal 2011    5,2% 
2010      
4e kwartaal 2010    4,9%
3e kwartaal 2010    5,4%
2e kwartaal 2010    5,8%
1e kwartaal 2010    5,8%
2009      
4e kwartaal 2009    5,8%
3e kwartaal 2009    5,8%
2e kwartaal 2009    5,6%
1e kwartaal 2009      5,6%