Starterslening.info

Professioneel Persoonlijk Budgetadvies
De betaalbaarheid van een StartersHypotheek

Wat kun je en wil je maandelijks netto overhouden?

De hypotheeklasten moeten passen binnen jouw totale besteedbare inkomen. Dat betekent dat de maximale hoogte van de hypotheek afhankelijk is van het bedrag dat je nodig hebt voor de overige uitgaven. Het bedrag dat overblijft van het inkomen, kun je dan dus uitgeven aan de overige woonlasten.

Daarom is het belangrijk vooraf goed na te gaan wat je maandelijks aan woonlasten wenst uit te geven. Zo kan het zijn dat je het prettig vindt om nog financiële ruimte over te houden om af en toe wat meer te kunnen uitgeven? Bedenk dus goed wat je maximaal per maand aan woonlasten kwijt wilt zijn.

Verantwoord en voordelig lenen

Professioneel Persoonlijk Budgetadvies

In een Professioneel Persoonlijk Budgetadvies beoordeelt de Erkend StartersCoach alle inkomsten en uitgaven welke worden vastgelegd in een persoonlijke begroting. Uitgangspunt is het voor jouw besteedbaar inkomen. Bij het maken van een begroting hebben wij gegevens over jouw inkomsten en uitgaven nodig: welke inkomstenbronnen heb je? Welke uitgaven heb je?

De berekening bestaat uit:

  1. een basisbegroting met de bedragen die je minimaal nodig hebt voor alle uitgavenposten;
  2. een gemiddelde begroting met de bedragen die vergelijkbare huishoudens gemiddeld besteden aan de verschillende uitgavenposten;
  3. een sluitende begroting als voorbeeld, hierbij zijn de fictieve bestedingen precies afgestemd op jouw inkomsten;
  4. jouw persoonlijke begroting.

De eerste drie begrotingen gebruiken wij als voorbeeld voor en ter vergelijking met jouw eigen begroting. Jouw eigen begroting is overigens altijd uniek. Ieder gezin stelt zijn eigen prioriteiten en geeft het geld dus anders uit.