Starterslening.info

tl_files/blokafbeeldingen/Logo/Instantie/NVB.jpgDe Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) in het leven geroepen. Doel van deze Gedragscode: bescherming van de consument tegen te hoge hypotheekschulden. Geldverstrekkers zijn verplicht de Gedragscode toe te passen bij het verstrekken van hypotheken.

Uitzonderingen en afwijkingen

De Gedragscode voorziet in uitzonderingen of afwijkingen. Een geldverstrekker mag van de Gedragscode afwijken en eigen verstrekkingsnormen hanteren. Jij moet er dan wel op worden gewezen dat er is afgeweken van de Gedragscode én op de eventuele gevolgen.

Download hier de Gedragscode

application/pdfGedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)