Starterslening.info

SVn toetsrente Starterslening

Rentetarieven SVn Starterslening

SVn hanteert als toetsrente de door geldverstrekkers gepubliceerde
10-jaars rentetarieven voor hypothecaire geldleningen met NHG om
de hoogte van de Starterslening vast te stellen. Het rentepercentage,
dat zal gelden voor het bepalen van de maandtermijnen van de Starterslening, is het 15-jaars rentetarief van SVn. Aan de tarieven
kunnen geen rechten worden ontleend. Bron: SVn.

Starterslening       SVn   > SVn Toetsrente   1,0% per [04.01.2021]
 > SVn 15-jaars rentetarief   2,4% per [04.01.2021]