Starterslening.info

Wat is een Starterslening?

Kijken is begrijpen - Klik op de afbeelding voor onze uitleg in woord en beeld.

In deze video:

  • De voorwaarden.
  • De gemeente.
  • Hulp bij het maken van de juiste keuze.

Wat is een Starterslening?

Kun je onvoldoende lenen op basis van jouw huidige inkomen? De Starterslening is bedoeld voor Starters op de woningmarkt die de financiering voor de aankoop van een eerste woning op eigen inkomen niet rond kunnen krijgen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van de woning (tot maximaal de Loan to Value) en het bedrag dat je bij een geldverstrekker maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een Starterslening financiert dus dat deel van de aankoopkosten van een woning welke je op basis van jouw inkomen niet kunt lenen.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van de Erkend StartersCoach en de Starterslening konden wij wel onze eerste woning kopen!

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van:
  • jouw inkomen;
  • jouw eigen vermogen;
  • de voorwaarden opgesteld door de gemeente.

Méér verantwoord lenen met de Starterslening tot wel 2022: € 71.000 (2021: € 65.000)! Betaal bovendien over de Starterslening minimaal 3 jaar géén rente en géén aflossing!

Gratis Proefberekening Starterslening aanvragen

Wie is SVn?

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) vindt kwalitatief goed en betaalbaar wonen in een aangename leefomgeving een groot goed. Als Stimuleringsfonds richten zij zich geheel en al op dit doel. SVn zet zich specifiek in voor financieel verantwoord eigenwoningbezit voor mensen met een bescheiden inkomen. SVn is een onafhankelijke financiële partner voor gemeente, provincie, woningcorporatie of andere marktpartij in volkshuisvesting.

SVn - Uitvoering Starterslening:

SVn (stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) is een onafhankelijke financiële partner van gemeenten, provincie, woningcorporatie of andere marktpartijen in volkshuisvesting.

SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De deelnemers zijn de inhoudelijk en bestuurlijk bepalende kracht. Partners van SVn kunnen geen deelnemer worden. Met hen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

SVn verstrekt de Starterslening in opdracht van de gemeenten die bij de SVn een fonds hebben ondergebracht. De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt de gemeente de maximale hoofdsom van de Starterslening die je kunt krijgen. De SVn behandelt de aanvraag voor de Starterslening en verzorgt de verdere afhandeling en administratie.

SVn Contactgegevens

Postadres
Postbus 9
3870 CA Hoevelaken
 
 
 
 
 
Bezoekadres
Westerdorpsstraat 66
3871 AZ Hoevelaken
 
 
 
 
 
Telefoon, fax en e-mail
T: 033 253 94 01
F: 033 253 94 24
E: info@svn.nl of kredietverlening@svn.nl
 
Openingstijden
Ma - Do: 8:30 - 17:30 uur
Vr: 8:30 - 17:00 uur